บริการ (SERVICE)

บริการยืมอุปกรณ์

ศูนย์กีฬาและนันทนาการมีการให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรใช้ออกกำลังกาย

ศูนย์ออกกำลังกาย
(Fitness Center)

ศูนย์กีฬาและนันทนาการให้บริการห้องออกกำลังกายซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย

อบรมทักษะกีฬา

ศูนย์กีฬาและนันทนามีการบริการวิชาการและจัดอบรมทักษะด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายชนิดกีฬา

สนามกีฬา (Gymnasium)

ศูนย์กีฬาและนันทนาการมีสนามกีฬาที่สามารถใช้ในการออกกำลังกายหรือใช้สำหรับฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันไว้บริการ

กีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

จัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา และพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถสูงเพื่อการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ได้ดำเนินการจัดส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ และมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายรายการโดยใช้สนามที่ของมหาวิทยาลัยเป็นสนามในการแข่งขัน relojes imitacion

ภาพกิจกรรม Sport Gallery

PBRU | Stadium

สนามกีฬากลาง
(จุฬานนท์กีฬาสถาน)

เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สนามฟุตบอล และสนามกีฬาประเภทลู่และลาน

replicas relojes

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำในร่ม ปลอดภัยจากแสงแดดและยูวี 

ยิมเนเซี่ยม 1

ภายในสนามยิมเนเซี่ยม 1
ประกอบดัวย สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเล่บอล และสนามตะกร้อ

สนามกีฬาทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี