กำหนดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง