เรื่อง: มหาวิทยาลัยราชภัฏขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ” ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 33 “

พร้อมมั้ย !!! ชาว PBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ” ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 33 ” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี

16 ตุุลาคม 62 ชมพิธีเปิด และการแสดงภาคสนามจาก 4 คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18 ตุลาคม 62 ชมการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ การแสดงภาคสนาม จาก 4 คณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีปิด ทุกความมุ่งมั่น ตั้งใจ ฝากฝีมือ และความยิ่งใหญ่ไว้ให้โลกระบือ

ตัดสินกันแน่ 16-18 ตุลาคมนี้

ภาพกิจกรรม