เรื่อง: มหาวิทยาลัยราชภัฏขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ” ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 33 “

พร้อมมั้ย !!! ชาว PBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ” ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 33 ” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี

16 ตุุลาคม 62
ชมพิธีเปิด และการแสดงภาคสนามจาก 4 คณะ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

18 ตุลาคม 62
ชมการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ
การแสดงภาคสนาม จาก 4 คณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และพิธีปิด
ทุกความมุ่งมั่น ตั้งใจ ฝากฝีมือ
และความยิ่งใหญ่ไว้ให้โลกระบือ


ตัดสินกันแน่ 16-18 ตุลาคมนี้

ภาพกิจกรรม