Home ข่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

by Thida Suksi
140 views
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 หลักสูตร 👩‍🔧👨‍🚒🖥🧰🛠⚙️
ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มฝึกอบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564😃
***ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/QDt57nfR8unhpkpL9
***สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ☎️โทร. 032-909665