• 1
  • 2
  • 3
  • 4

ผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์ทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2563

ผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์ทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2563
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์ทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2563
อ่านรายละเอียด

ขยายระยะเวลาชำระค่าบำรุงหอพัก

หอพักนักศึกษา
ขยายระยะเวลาการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยชำระบำรุงหอพักนักศึกษา ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อขอผ่อนผันทหาร ปี 2563

soldier PBRU
รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ตามภูมิลำเนาทหาร ตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย
ตรวจสอบรายชื่อ

ตำแหน่งงานว่าง สิงหาคม 2562

สำนักจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่เอกสารตำแหน่งงานว่างประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายละเอียด
PBRU Safety

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

PBRU Safety
ขอเชิญชวนนักศึกษา สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รายละเอียด