บริการนักศึกษา

สมัครกิจกรรม

สมัครกิจกรรม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจสอบปฎิทินของ กองพัฒนานักศึกษา ได้ที่นี่ Update อย่างต่อเนื่อง

หอพักนักศึกษา

สมัครหอพักนักศึกษา

ทุนการศึกษา

สมัครทุนการศึกษา
ติดตามข่าวสาร ขอรับทุนการศึกษา

กองทุน กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอสคริปกิจกรรม

ขอสคริปกิจกรรมออนไลน์

งานปริญญา

ตรวจสอบรายชื่อ
แจ้งเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ

ผ่อนผันทหาร

ผ่อนผันทหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม กยศ.

เช็คกิจกรรมกยศ. ติดตามข่าวสาร
กิจกรรม กยศ.

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา
ด้านการใช้ชีวิตในสถานศึกษา

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

รับสมัครงาน และ แนะแนวอาชีพ

อบรมอาชีพระยะสั้น

ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ

ขอพานักศึกษานอกมหาวิทยาลัย

รวบรวมข้อมูล หน่วยงานต่างๆ พานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ขออนุญาตจัดกิจกรรม

รวบรวมแบบขออนุญาตจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657

e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th