บริการนักศึกษา

สมัครกิจกรรม

สมัครกิจกรรม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผ่อนผันทหาร

ผ่อนผันทหาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองทุน กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

หอพักนักศึกษา

สมัครหอพักนักศึกษ

ขอสคริปกิจกรรม

ขอสคริปกิจกรรมออนไลน์

ทุนการศึกษา

สมัครทุนการศึกษา
ติดตามข่าวสาร ขอรับทุนการศึกษา

งานปริญญา

ตรวจสอบรายชื่อ
แจ้งเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ

วิศวกรสังคม

วิศวกรสังคม

นักศึกษาวิชาทหาร

สมัครนักศึกษาวิชาทหารออนไลน์

กิจกรรม กยศ.

เช็คกิจกรรมกยศ. ติดตามข่าวสาร กิจกรรม กยศ.

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657

e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th