บริการนักศึกษา

สมัครกิจกรรม

สมัครกิจกรรม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผ่อนผันทหาร

ผ่อนผันทหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองทุน กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

หอพักนักศึกษา

สมัครหอพักนักศึกษา

ขอสคริปกิจกรรม

ขอสคริปกิจกรรมออนไลน์

ทุนการศึกษา

สมัครทุนการศึกษา
ติดตามข่าวสาร ขอรับทุนการศึกษา

งานปริญญา

ตรวจสอบรายชื่อ
แจ้งเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ

นักศึกษาวิชาทหาร

สมัครนักศึกษาวิชาทหารออนไลน์

กิจกรรม กยศ.

เช็คกิจกรรมกยศ. ติดตามข่าวสาร
กิจกรรม กยศ.

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา
ด้านการใช้ชีวิตในสถานศึกษา

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

รับสมัครงาน และ แนะแนวอาชีพ

อบรมอาชีพระยะสั้น

ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657

e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th