Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

ประกาศการมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

by Thida Suksi
172 views

          ด้วย มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาแก้บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นและให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เกินเวลา  16.30 น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่มูลนิธิฯ กำหนดโดยนักศึกษาที่สนใจสามารถตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 * ประกาศมูลนิธิ 
 * แบบขอรับทุนการศึกษา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-424123