สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงาน Road Show YSF กิจกรรมยุวสตาร์ทอัพ ภาคกลาง เพื่อมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานยุวชนสร้างชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30 - 12.00 ณ The theatre โรงละครเคแบงค์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/YSF-Road-Show-20-Feb

มหาวิทยาลัยลักษณ์ จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าหญิงแข่งศิลปและวัฒนกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ระหว่างในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563 ณ เวทีกลาง WALAILUK  มหาวิทยาลัยลักษณ์

 นักศึกษาที่สนใจสามารถ ส่งใบสมัครกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672508 - 10 หรือส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เกณฑ์การประกวด

ใบสมัครประกวดร้องเพลง