Home ข่าว ถวายเทียนพรรษา 2564

ถวายเทียนพรรษา 2564

by phoo
69 views

ถวายเทียนพรรษา 64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน ออกพรรษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ. วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี