Home ข่าว กองพัฒนานักศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองพัฒนานักศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

26 views

          นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


#วิศวกรสังคม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏ