Home ข่าว วิศวกรสังคม คณะมนุษย์ฯ-ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่อเนื่อง(โครงการยุวเกษตรพอเพียง)

วิศวกรสังคม คณะมนุษย์ฯ-ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่อเนื่อง(โครงการยุวเกษตรพอเพียง)

by LoveKwin
Published: Last Updated on 28 views
ยุวเกษตรกรพอเพียง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 🥬🥦
กับกิจกรรมเมื่อวานที่ผ่านมา 19 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนท่าตะคร้อมิตรภาพ ที่ 192
หลังจากที่ได้ไปปรับปรุงโรงเรือนปลูกฟักแฟง โรงเพาะเห็ดในครั้งที่แล้ว
1. ปลูกผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง จ้า
2. นำเห็ดเข้าโรงเรือน
3. ปลูกหญ้าแฝก บริเวณบ่อน้ำ
4. ปรับปรุงบริเวณที่ปลูกฟักแฟงต่อจากครั้งที่แล้ว
เป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษา นำความรู้แลกเปลี่ยน
จูงมือน้อง ขอร้องเพื่อน ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมทำกิจกรรม ให้ประสบผลสำเร็จ ตามกระบวนการ วิศวกรสังคม