Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 94 views

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษาได้นำนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย เข้ารับการตรวจเยี่ยมพร้อมรับของพระราชทานจากผู้แทนของมูลนิธิ