Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566

มอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 65 views

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาผู้รับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566  ได้แก่นางสาวนิภาพัฒน์  พุฒิสมบัติ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยเข้ารับมอบทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี