Home ข่าว กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม

กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม

by เตือนใจ ซิวพานิช
31 views

วันที่ 27 มีนาคม  2567  กองพัฒนานักศึกษาโดยงานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประจำเดือนมีนาคม โดยครั้งนี้ได้นำนักศึกษาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสุเมธตันติเวชกุล ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กำจัดขยะและทำความสะอาดพื้นเพื่อขจัดฝุ่นโดยรอบบริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารสุเมธฯ โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมการมีจิตอาสา ซึ่งในการบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้มีนักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมจำนวน 25 ราย