Home ข่าว การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสวนถาด

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสวนถาด

by เตือนใจ ซิวพานิช
41 views

Heading Title

                  วันที่  7  มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. งานหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสวนถาดให้แก่นักศึกษาหอพัก ณ กองพัฒนานักศึกษา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมและนำไปสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองได้ในระหว่างเรียน  โดยในช่วงแรกวิทยากรได้ทำการบรรยายพื้นฐานในการจัดสวนถาด การวางองค์ประกอบของต้นไม้และได้ให้นักศึกษาได้ออกแบบสวนถาดของตนเองก่อนลงมือปฏิบัติจริง และได้ให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนชมผลงานของเพื่อนร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งให้คะแนนผลงานระหว่างกัน  โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมวิทยาการได้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคะแนนโหวตที่มากที่สุดจากเพื่อนร่วมโครงการและรางวัลการจัดองค์ประกอบดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา