Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Mental Health of PBRU

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Mental Health of PBRU

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
Published: Last Updated on 2,691 views

 

เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 500 คน ทุกชั้นปี / ทุกคณะ

  • พร้อมกันเวลา 08.30น.  ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

  • ประเภทกิจกรรม เลือก 3 เครดิต

  • การแต่งกาย

         – ชั้นปี 1 เสื้อ วิ่งสีเขียวเหลือง กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
         – ชั้นปี อื่นๆ เสื้อคณะ กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบ

  • กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณ 12.00น

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำแบบประเมิน ให้ครบ

  • นำสมุดกิจกรรมหรือบัตรนักศึกษามาด้วย

  • นักศึกษาที่เสี่ยง งดเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครกิจกรรมได้ที่ ระบบกิจกรรม
http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/