Home บริการนักศึกษาทุนการศึกษา กำหนดส่งหลักฐานผู้ได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

กำหนดส่งหลักฐานผู้ได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

by Wannaphong Wongpanich
41 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  กำหนดการส่งหลักฐานของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

 

อ่านประกาศที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษจิกายน 2563
 
(ดร.เมธาวิน สารยะยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี