Home บริการนักศึกษาทุนการศึกษา รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์ทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2563

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์ทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2563

by Wannaphong Wongpanich
6 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ดาวน์โหลด ” แบบประวัตินักศึกษา ”  ปีการศึกษา 2563

คลิก