Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราซภัฎเพชรบุรี” ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราซภัฎเพชรบุรี” ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2565

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
Published: Last Updated on 78 views

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดังกล่าวมารายงานตัว ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

จำนวน 1 รูป 1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

5. จดหมายขอบคุณท่านเจ้าของทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

และร่วมพิธีรับทุนการศึกษาในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับชั้น 2 อาคารสุเมธตันติเวาชกุล แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK