Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม แก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

กิจกรรม แก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

by โสภณ เกตุแก้ว
Published: Last Updated on 104 views

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันออกพรรษา

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2566 ณ สถานที่ทางศาสนาใกล้บ้านของนักศึกษา

 

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

– เลือกทำกิจกรรมหนึ่งวันเท่านั้น

– ทำกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพในวันที่กำหนด

– พิมพ์รูปภาพ และ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

– กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา

 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ

– ทำบุญตามหลักศาสนา (ศาสนาพุทธ เข้าวัดทำบุญหรือตักบาตรเทโว)

– บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัด/มัสยิด/โบสถ์

 

แบบฟอร์มการเพิ่มคะแนนความประพฤติ

https://dsd.pbru.ac.th/index.php/download-category/conduct-score/