Home ข่าว ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

by เตือนใจ ซิวพานิช
37 views

Heading Title

                   วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.19 นายกิตติภพ รักษาราษฏร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง