Home ข่าว ขอเชิญชวนเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

8 views

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566
รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
พิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2567
ประกาศผล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
พิธีเชิดชูเกียรติในวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567