Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน 2567

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน 2567

288 views
มาตามคำเรียกร้อง จัดให้กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2567
นักศึกษาท่านใด ต้องการแก้คะแนนความประพฤติ ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เลย
1. ศึกษารายละเอียดการทำกิจกรรมในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. ทำกิจกรรมตามรายละเอียดในแบบคำร้อง พร้อมถ่ายรูป
4. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม
5. ส่งแบบฟอร์ม ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
วันที่ 17 – 24  เมษายน 2567 เท่านั้น
 

การดำเนินกิจกรรม (ต้องทำทุกกิจกรรม) 

ในระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2567 (วันใดวันหนึ่งเป็นระยะเวลา 1 -2 วัน ตามความสะดวก)
1. บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัด , มัสยิด , โบสถ์
2. ทำบุญตามหลักศาสนา (พุทธศาสนา)
3. ศาสนาพุทธให้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของตนเอง (พุทธศาสนา)

เงื่อนไข

  • นักศึกษาศาสนาพุทธ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อ 1. , 2., 3.
  • นักศึกษาศาสนาอื่น ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อ 1.

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาเขียนกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย แนบหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
3.ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติ
ด้วยตนเอง ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
4.นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 17 – 24  เมษายน 2567 เท่านั้น

✅ ช่องทางการติดต่อ
LINE Official : กิจการนักศึกษาPBRU https://lin.ee/3u38sjO