Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน 2564

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน 2564

by LoveKwin
195 views

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาพุทธ >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 4 กิจกรรม
1.สงฆ์น้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
2.แสดงความกตัญญูและขอพรต่อญาติผู้ใหญ่
**กรณีอยู่บ้านเดียวกัน ปฏิบัติดังนี้
– กราบไหว้และขอพร
– เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
– สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
**กรณีอยู่ไกลกัน
– ผ่านช่องทางวีดีโอคอล
3.บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณที่พักอาศัย
4.สวดมนต์ 1 บท (บทใดก็ได้เพื่อความเป็นศิริมงคล)

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาอื่นๆ >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 2 กิจกรรม
1.บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณที่พักอาศัย
2.ทำกิจกรรมตามหลักพิธีทางศาสนา

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

 1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษากรอกข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word กรอกข้อมูลทั้งเอกสารและนำภาพเรียงตามตัวอย่างได้เลย โดยบันทึกเป็นไฟล์  Word ตั้งชื่อไฟล์ว่า “เอกสารประกอบขอเพิ่มคะแนน(รหัสนักศึกษา)”
4.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติมาทาง E-mail ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5.
นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2564 เท่านั้น
6.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 เมษายน 2564

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU” >>คลิ๊ก<<