Home บริการนักศึกษางานพัฒนานักศึกษา กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนธันวาคม 2563

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนธันวาคม 2563

by Wannaphong Wongpanich
Published: Last Updated on 18 views

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาพุทธ >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 3 กิจกรรม

1.ตักบาตรแด่พระสงฆ์ที่บิณฑบาตหน้าบ้าน/วัดใกล้บ้าน ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
2.บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดใกล้บ้าน ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
3.สวดมนต์ข้ามปี ณ ที่พักของตนเอง (อัดคลิปวีดีโอตอนสวดด้วย ประมาณ 0.30 – 1 นาที)  

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาอื่นๆ >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 2 กิจกรรม

1.บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณที่พักอาศัย ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
2.บำเพ็ญประโยชน์ ที่มัสยึด/โบสถ์ ใกล้บ้าน ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ

 

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาพิมพ์กรอกข้อมูลในหน้าที่ 1 พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ ให้นักศึกษาแทรกภาพที่ทำกิจกรรมใส่ เรียงตามตัวอย่างได้เลย
และบันทึกเป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบคำร้องขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ(รหัสนักศึกษา)”
4.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติมาทาง E-mail ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 มกราคม 2564

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง

กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU>>คลิ๊ก<<