Home ข่าว วิธีการสมัครอบรม การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและความพร้อมสู่การทำงาน

วิธีการสมัครอบรม การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและความพร้อมสู่การทำงาน

by หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
3,810 views

ขั้นตอนการสมัครอบรม

1. เข้าที่เว็บไซต์  https://dsd.pbru.ac.th/activity/student 

2. เข้าสู่ระบบ โดย กรอก รหัสนักศึกษา / เลขบัตรประชาชน ตามช่องที่ได้กำหนดไว้ และกดปุ่ม ตกลง

3.เมื่อเข้าระบบได้ จะแสดงข้อมูลดังภาพ

4. เข้าไปที่เมนู ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ

5. เลือกที่ห้วข้อ สมัครอบรม

6.เลือกห้องอบรมตามลิงค์ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ 

7.อ่านรายละเอียดของการรับสมัครในห้องอบรมนั้นๆ จากนั้นกดที่ปุ่ม สมัครอบรม

8.ยืนยันการสมัครเข้าร่วมอบรม

9.ระบบจะแสดงรายชื่อและข้อมูลที่เราสมัครเข้าร่วมอบรม