จำนวนผู้ยืนยันเข้าพิธีรับปริญญา

1,040 คน

จำนวนเต็ม 1,225 คน
84.99%

update 14 ก.ค. 58 : 09.50 น.

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

ข่าวเปิดสอบราชการ