จำนวนผู้ยืนยันเข้าพิธีรับปริญญา

808 คน

จำนวนเต็ม 1,225 คน
65.95%

update 1 ก.ค. 58 : 6.30 น.

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

ข่าวเปิดสอบราชการ