ข่าวประชาสัมพันธ์

<

คลิก!! รายงานตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ใหสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559-2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดประกาศฯประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559-2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ปิดการรายงานตัวบัณฑิต

<

<

**ขอภัยบัณฑิตทุกท่าน ขอเลื่อนกำหนดการซื้อชุดครุยและอุปกรณ์สำหรับงานรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 7-15 ก.ค. 2561 ออกไปก่อน**

1. บัณฑิตที่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในช่วง 7-15 ก.ค. 2561 ให้มาติดต่อบริการชุดครุยชุดสูทและอุปกรณ์ได้ตามปกติ

2. **กำหนดการใหม่** ในการบริการชุดครุยชุดสูทและอุปกรณ์, วันฝึกซ้อม และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
(ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560)
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561

คลิก!! รายงานตัว

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมพิธีฯ

2. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของ สกอ.

3. อัพโหลดรูปภาพบัณฑิตสวมชุดครุยวิทยฐานะที่จบการศึกษา (ขนาดรูป 1 นิ้ว (2.5 ซม. X 3.25ซม.) ขนาด File ไม่เกิน 100 KB

4. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล(คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล/ที่อยู่) หมายเหตุ ในใบปริญญาบัตรจะเป็นข้อมูลเมื่อตอนที่บัณฑิตแจ้งตอนสำเร็จการศึกษา

5. ตอบแบบสำรวจค่าใช้จ่าย ชุดครุย ชุดสูท ชุดราชการปกติขาว เครื่องหมายนักศึกษา จองรถ กรณีตัดชุดสูทชุดขาวใหม่จะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง(อยู่ในช่วง7-15ก.ค.61)

5.1 ราคาชุดครุยมีเฉพาะขายเท่านั้น

1) ชุดเก่า(ใช้งานหลายครั้งสภาพดี) ราคา 300 บาท

2) ชุดเก่า(ใช้งาน มีค61) ราคา 600 บาท

3) ชุดใหม่(ไม่ผ่านการใช้งาน) ราคา 900 บาท

5.2 ค่าเช่าชุดสูท (สูทและกางเกง คืนชุดตามกำหนดการรับเงินคืน 1,00บาท) ราคา 1,500 บาท

5.3 ค่าตัดชุดราชการปกติขาว /ค่าตัดชุดสูทใหม่ ราคา 2,300 บาท

5.4 ราคาเครื่องหมายนักศึกษา (เฉพาะผู้ใส่ชุดนักศึกษาเข้ารับฯ)

1) เข็มติดไทด์(ชาย) ราคา 50 บาท

2) เน็คไทด์(ชาย) ราคา 50 บาท

3) เข็มติดอก(หญิง) ราคา 50 บาท

4) กระดุม(หญิง) ราคา 50 บาท

5) หัวเข็มขัด (ชาย/หญิง) ราคา 50 บาท

6) สายเข็มขัด (ชาย/หญิง) มี3ขนาด ราคา 100 บาท

5.5 ค่าถ่ายรูปหมู่ ราคา 300 บาท

5.6 ค่างานเลี้ยงฉลองบัณฑิต ราคา 400 บาท

5.7 ค่ารถไป-กลับวันรับปริญญา ราคา 300 บาท/คน

6. ให้พิมพ์หลักฐานแบบรายงานตัวฯ นํามายืนยันซื้อชุดครุย/เช่าสูท/เครื่องหมายนักศึกษา ใน วันที่ 7-15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ ชัน M อาคารวิทยาภิรมย์

***งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ .....(รอกำหนดการ)..... พ.ศ. 2561***
***ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี***

มหาวิทยาลัยเปิดให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมาย
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ ติดต่อสอบถาม 032-493300-7 ต่อ 1119 หรือ 1130

บริการตัดชุดปกติขาว วันที่ .....(รอกำหนดการ)..... 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. **วันเดียวเท่านั้น**

เพิ่มเพื่อนใน Line เพื่อรับข่าวสารงานปริญญา Line ID : @parinya-pbru หรือ QR Code ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อนใน

วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง


แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายสำหรับบัณฑิต


วีดีทัศน์แนะนำสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Congratulations

ชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ