Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ หัวข้อ วัฒนธรรมวิถีใหม่

โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ หัวข้อ วัฒนธรรมวิถีใหม่

by Thida Suksi
1,141 views

วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น

กำหนดการ

25  มิย. – 5 สค. 64

รายละเอียด

Facebook  : 
youngเป็นไทย

สอบถามเพิ่มเติม

บ. อสมท จำกัด (มหาชน)
02-2016000