Home ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมอาชีพระยะสั้น

อบรมอาชีพระยะสั้น

by phoo
Published: Last Updated on 98 views

อบรมอาชีพระยะสั้นนักศึกษาหอพัก
ระหว่างวันที่ 7 -9 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมระยะสั้น