Home อบรมอาชีพระยะสั้น

อบรมอาชีพระยะสั้น

by Thida Suksi

อบรมอาชีพระยะสั้น

เวลาในการให้บริการ

ที่อยู่

งานแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร.

032-708610

เกี่ยวกับเรา

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพของนักศึกษา เพื่อนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไป  ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งรับผิดชอบดูแลคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ   จีงมีการจัดอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อนักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และหารายได้ระหว่างเรียนได้

อบรมอาชีพระยะสั้น