Home บริการนักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา รับสมัครทุนมูลนิธิอัพไรท์ ซิมมูเลชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

รับสมัครทุนมูลนิธิอัพไรท์ ซิมมูเลชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 195 views
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครทุน

คลิกที่นี่

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยจัดส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษาประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนวันที่ 24 มีนาคม 2566 นี้