Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
82 views

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

“พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565