Home ข่าว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 35 views

                วันที่ 4  เมษายน 2566 กองพัฒนานักศึกษานำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีและนายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากร ผู้นำนักศึกษาได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยทางคณะศึกษาดูงาน นำโดยอาจารย์จิรภา  คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานซึ่งมีกำหนดการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษาและการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมระหว่างผู้บริหารบุคลากรและผู้นำนักศึกษา จากนั้นในช่วงบ่ายกองพัฒนานักศึกษาได้นำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคม วิทยาเขตโป่งสลอดเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลโตนด ทองม้วนน้ำตาลโตนด และเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ