Home ข่าวประชาสัมพันธ์ วิศวกรสังคมPBRU ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

วิศวกรสังคมPBRU ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

by LoveKwin
Published: Last Updated on 57 views

       เมื่อเวลา 10.00น. ของวันที่ 5 เมษายน 2564 นำโดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการศึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรค ระหว่างช้างกับคน ที่อยู่ร่วมกัน

      โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ ดำเนินกิจกรรม มาแล้ว โดยใช้ชื่อว่า “ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 2” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ 

     เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา จึงได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อสอบถามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดจัดทำกิจกรรมนี้อีกเพื่อให้เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง