Home ข่าว กิจกรรม คลิปวีดีโอรณรงค์ “การงดสูบบุหรี่”

กิจกรรม คลิปวีดีโอรณรงค์ “การงดสูบบุหรี่”

by หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
1177 views

กิจกรรม คลิปวีดีโอรณรงค์ “การงดสูบบุหรี่”

สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาหรือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกสอน 

ที่เครดิตกิจกรรมบังคับส่วนกลางและกิจกรรมเลือกยังไม่ครบ

ประเภทกิจกรรมที่เลือกได้มีดังนี้
     – กิจกรรมบังคับส่วนกลาง   3  เครดิต
     – กิจกรรมเลือก   5  เครดิต 
**เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง //คนละ 1 คลิป เท่านั้น
 
รายละเอียดของการทำคลิปวีดีโอ รณรงค์ การงดสูบบุหรี่ 
  1. จัดทำคลิปวีดีโอ ความยาว 1-3 นาที
  2. มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ การงดสูบบุหรี่
  3. ไม่ coppy วีดีโอของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง

สิ่งที่ต้องส่งหลังจากทำคลิปเสร็จเรียบร้อย

  1. อัปโหลดไฟล์วีดีโอ ลง youtube หรือ Google Drive 
  2. โดยส่งอีเมลมาที่ activity@mail.pbru.ac.th  
  3. ตั้งชื่อเรื่องว่า “กิจกรรม คลิปวีดีโอรณรงค์ “การงดสูบบุหรี่” (รหัสนักศึกษา)”
  4. ระบุรายละเอียดในข้อความ 1.รหัสนักศึกษา/2.ชื่อสกุล/3.เบอร์โทรศัพท์
  5. แนบลิงค์ไหล์วีดีโอของตนเอง
  6. ส่งอีเมล และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ 2-3 วัน

สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

***ข้อเน้นย้ำในการจัดทำคลิปวีดีโอ จะต้องเป็นการจัดทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ห้าม coppy วีดีโอของผู้อื่นมาโดยเด็ดขาด หากตรวจสอบพบจะถูกตัดคะแนนความประพฤติทันที