Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 1,634 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ” เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
แบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษา  คลิก