Home บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

by Thida Suksi

บริการ

ให้คำปรึกษา

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี
เวลาให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์
08.30 น. – 16.30 น.

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ให้คำปรึกษา
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารสุเมธตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000