Home ข่าว โครงการ “SDG Citizens: Let’s Drive SDGs to the Next Normal”

โครงการ “SDG Citizens: Let’s Drive SDGs to the Next Normal”

53 views
รายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ SDG Citizens: Let’s Drive SDGs to the Next Normal

– สามารถดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ https://bit.ly/_Details_SDGCitizens_

ในแบบฟอร์มนี้มีรายละเอียดโครงการทั้งหมด 6 ส่วน
1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ
2. วิธีการเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม/โครงการ
3. คุณสมบัติของผู้นำเสนอกิจกรรม/โครงการ , รางวัลที่จะได้รับ , เกณฑ์การตัดสิน , รูปแบบการสนับสนุน
4. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ
5. ตัวอย่างการเขียนข้อมูล
6. แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ
7. Data Usage Consent

ขั้นตอนการเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม/โครงการ
– กรอกข้อมูลและใส่ลิงค์คลิปวิดีโอนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ความยาวไม่เกิน 3 นาทีในใบสมัครนี้ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
– ประกาศผลแนวคิดที่เข้าเกณฑ์การพิจารณา และแนวคิดที่โดดเด่นหรือมีโอกาสได้รับการพัฒนาต่อยอดสำหรับ SDG ในแต่ละข้อ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล์ : sdgcitizens@gmail.com
Line Official: @SDGcitizens
สำนักงาน : คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 2
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook : SDG Citizens