Home ข่าวประชาสัมพันธ์ “ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”

by โสภณ เกตุแก้ว
Published: Last Updated on 34 views
📌“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”📌
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
📝เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด คณะทำงานวิศวกรสังคม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินงาน
 
📢จากนั้นได้พาคณะศึกษาดูงานเที่ยวชมและศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์วิศวกรสังคม (เกษตรพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด
โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นมาของการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม
ในการดำเนินการพื้นที่โป่งสลอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแด่น
🙏ขอบพระคุณที่มาเยี่ยมเยือนและสร้างเครือข่ายร่วมกัน