Home บริการนักศึกษาทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเพชรบุรี ประเภททุนให้เปล่า(รายปี)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเพชรบุรี ประเภททุนให้เปล่า(รายปี)

by เตือนใจ ซิวพานิช
72 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเพชรบุรี

ประเภททุนให้เปล่า(รายปี)

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565