Home ข่าว เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์

by Thida Suksi
91 views

          ขอเชิญชวนบุลคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ทุนสนับสนุนการพัฒนาจิต จำนวน 2000 บาท และได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
    1. เข้ารับการอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
    2. ต้องบันทึการนั่งสมาธิ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65
    3. ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครสมัครได้ที่ 
แบบฟอร์มการสมัคร