Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา

ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา

by หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
417 views
  • เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกชั้นปี ทุกคณะ
  • เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
  • ประเภทกิจกรรม เลือก 3 เครดิต
  • รับจำนวน 200 คนเท่านั้น
  • พร้อมกันเวลา 07.30น.  ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
  • การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ นักศึกษาหญิง กระโปรงทรงเอ กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณ 10.30น
  • นำสมุดกิจกรรมหรือบัตรนักศึกษามาด้วย (เพื่อบันทึกกิจกรรมหลังจบกิจกรรม)
  • สวมแมสตลอดเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม และเว้นระยะห่าง
  • นำอาหารแห้งมาตักบาตรประมาณ 5 ชุด

****หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู๋ในพื้นที่หรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิด งดเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครกิจกรรมได้ที่ ระบบกิจกรรม
http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/