Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “นักออกแบบมือใหม่PBRU”

กิจกรรม “นักออกแบบมือใหม่PBRU”

by LoveKwin
648 views

เปิดกิจกรรม “นักออกแบบมือใหม่PBRU”

(สำหรับนักศึกษา ที่จะจบการศึกษาและออกฝึกสอนเท่านั้น)

โดยกิจกรรมมี 3 กิจกรรม คือ
   1.ออบแบบป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
   2.ออกแบบป้ายรณรงค์การไม่อรัปชั่น
   3.ออกแบบรณรงค์ เชื้อไวรัส โควิด-19

– กิจกรรมเลือก กิจกรรมละ 2 เครดิต
– เทียบกิจกรรมบังคับส่วนกลาง ต้องทำ 2 กิจกรรมหรือ 3 กิจกรรม
  ถ้าทำ 2 กิจกรรม จะได้ 2 เครดิต / ทำ 3 กิจกรรม จะได้ 3 เครดิต

โดย สามารถเลือกขนาดภาพได้ ดังนี้

– 1200×800 พิกเซล             – 1200×600 พิกเซล
– 720×1080 พิกเซล             – 960×1200 พิกเซล

หลังจากทำเสร็จแล้วให้โพสลง Facebook ของตนเองโดยมี แฮชแท็กว่า #นักออกแบบมือใหม่PBRU

——————————————————

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยส่งอีเมล์มาที่ activity@mail.pbru.ac.th

  1. ตั้งชื่อเรื่องว่า “นักออกแบบมือใหม่ (รหัสนักศึกษา)”
  2. แจ้งชื่อ – สกุล
  3. รหัสนักศึกษา
  4. ประเภทกิจกรรมที่เลือก
  5. แนบไฟล์ภาพต้นฉบับ
  6. แนบไฟล์ภาพแคปหน้าจอหน้า Facebook โดยตั้งชื่อโพสว่า
    #นักออกแบบมือใหม่PBRU