Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วย(มือถือ)

รับสมัครเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วย(มือถือ)

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
Published: Last Updated on 327 views
  • เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกชั้นปี / ทุกคณะ
  • เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ
  • พร้อมกันเวลา 8.00น.  ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ
  • ประเภทกิจกรรม เลือก 3 เครดิต 
  • การผ่านการอบรมจะต้อง เข้าร่วมอบรม ณ. ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     80% ขึ้นไป
  • ในกรณีที่ไม่สมัครแต่เข้ารับการอบรมจะไม่ได้รับเครดิตกิจกรรม
  • การแต่งกาย ชุดนักศึกษา สุภาพ กิจกรรมเสร็จสิ้น 12.00น

สมัครกิจกรรมได้ที่ ระบบกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา

ติดต่อสอบถาม  032-708610

พี่โบ้ 062-6341539