Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
Published: Last Updated on 2,745 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พียง50ทุนเท่านั้น

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข่าวสารทาง

http://dsd.pbru.ac.th และ http://www.facebook.com/SAPBRU