Home ข่าว การคัดเลือกแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564

การคัดเลือกแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564

by LoveKwin
Published: Last Updated on 232 views

ให้เสนอชื่อแม่ดีเด่นพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ได้ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครถึงวันที่ 6 สิงหาคม  2564 ได้ที่งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาหรือส่งไปรษณีย์มาที่ งานพัฒนานักศึกษา (เสนอชื่อแม่ดีเด่น) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 ประกาศผลการพิจารณาแม่ดีเด่น ประจำปี 2564  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://dsd.pbru.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
0-3270-8694