Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
Published: Last Updated on 64 views

 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา09.30 น. ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

 
 

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 รูป

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK