Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์

by LoveKwin
247 views

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์

สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาหรือจะออกฝึกประสบการวิชาชีพ ฝึกสอน

สิ่งที่ต้องส่งมา รูปถ่ายตอนที่บริจาคและถ่ายภาพบัตรบริจาคด้านหน้าและด้านหลัง

โดยส่งอีเมล์มาที่ activity@mail.pbru.ac.th

  1. ตั้งชื่อเรื่องว่า “บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ (รหัสนักศึกษา)”
  2. แจ้งชื่อ – สกุล
  3. รหัสนักศึกษา
  4. ประเภทกิจกรรมที่เลือก
  5. แนบไฟล์รูปถ่ายตอนที่บริจาคและถ่ายภาพบัตรบริจาคด้านหน้าและด้านหลัง

สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564