ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

<<คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด>>

 ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.2563